Label4 producten zijn gemaakt om tegen een stootje te kunnen. En ook de productie gebeurt heel zorgvuldig, omdat Label4 en iedereen met wie ik werk graag een hoge kwaliteit willen waarborgen. Het blijft echter mensenwerk en de producten zijn gebruiksvoorwerpen, dus ervan uitgaan dat er nooit iets stukgaat, zou naïef zijn.

Het is echter wel het doel dat je product jarenlang meegaat! En het zou zonde zijn als het niet meer gebruikt of gedragen wordt, terwijl het prima gerepareerd zou kunnen worden. Daarom biedt Label4 een reparatieservice aan.

Laat er bijvoorbeeld een stiksel los? Is er ergens een naadje gescheurd? Is de rits stuk? Dit zijn allemaal dingen die vaak prima gerepareerd kunnen worden.

Als het om een productiefout gaat, is het helemaal voor mijn rekening. Is er toch door eigen gebruik iets stukgegaan? Dan kan het vaak tegen slechts de verzend- en eventuele materiaalkosten gerepareerd worden. Neem gerust contact op via reparatie@label4.nl om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Disclaimer: Als de stof zelf gescheurd is, is het vaak moeilijk om dit (onzichtbaar) te repareren.
Daarnaast is er helaas geen garantie dat dezelfde producten – zoals bijvoorbeeld ritsen – nog steeds verkrijgbaar zijn. 

Label4 products are made to last long. The production also takes place very carefully, because Label4 and everyone I work with wants to ensure high quality. However, we are all human and our products are meant to be used, so it would be naive to assume that nothing will ever get out of order.

It is nevertheless the goal to have your product last for years! And it would be a pity if it would no longer be used or worn, whereas it might be well repaired. For this reason Label4 offers a repair service.

Did a stitch go loose? Is a seam torn anywhere? Did the zipper break? These are all things that often can easily be fixed.

If it is a manufacturing defect, it is entirely at my expense. Did anything break because of your own usage? Then it can often be repaired at just the shipping and, if necessary, material costs! Please do not hesitate to contact reparatie@label4.nl to discuss the possibilities.

Disclaimer: If the fabric itself is torn, it is often difficult to repair this (invisible).
Also, it can unfortunately not be guaranteed that the same products – such as zippers – will still be available.